NORME METODOLOGICE

HOTARARE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea  Guvernului nr. 1412/2004

In temeiul art.108 din Constitutia Romaniei, republicata,   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

ART.I. Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1412/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 836 din 10 septembrie 2004, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Art.1- Prezentele norme metodologice cuprind dispozitii in vederea detalierii modului de aplicare si a aplicarii unitare a prevederilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11 - In intelesul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile folosite au urmatoarea semnificatie:

a) certificatul doveditor este noul tip de certificat, preschimbat in baza Legii nr. 341/2004, , cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se reconfirma titlurile si calitatile atribuite in baza Legii nr. 42/1990,  pentru cinstirea memoriei eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, precum si ranitilor din timpul Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile Legii, nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

b) titlul este atestarea  inscrisa in certificatul preschimbat si poate fi : Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989;  Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Ranit; Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Retinut ;  Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

c)  calitatea este insusirea dobandita de catre o persoana in urma preschimbarii certificatului si este  inscrisa pe noul tip de certificat, dupa cum urmeaza:  Urmas de erou-martir; Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Ranit; Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Retinut;  Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Ranit si Retinut; Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite; Participant la Victoria Revolutiei din Decembrie 1989.

Art. 12.  .- (1) In aplicarea prevederilor art.2 lit. c) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se va  avea  in vedere diferentierea etapelor Revolutiei astfel:

a) 14-19 decembrie 1989 – revolta populara la Timisoara;

b) 20-22  decembrie 1989 – Revolutia romana, pana la plecarea dictatorului din sediul fostului Comitet Central al Partidului Comunist Roman;

c)  22-25 decembrie 1989 – preluarea puterii si instituirea noilor structuri ale statului.

(2)  In aplicarea prevederilor art.2  lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere diferentierea potrivit etapelor angajarii si participarii militarilor la actiunile desfasurate pentru victoria revolutiei, dupa cum urmeaza:

a) 14 - 22 decembrie 1989;

b) 22 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990.

(3)  Persoanele in cauza depun, la eliberarea noului tip de certificat, o declaratie pe proprie raspundere, sub sanctiunea prevederilor art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, din care sa rezulte implicarea acestora in etapele prevazute la alin. (2) si ca nu au desfasurat actiuni impotriva Revolutiei din Decembrie 1989.”

Art.2 - (1)  Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se atribuie celor care s-au jertfit in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sau au decedat in legatura cu aceasta. Certificatul care atesta titlul se acorda sotului supravietuitor, parintilor celui decedat si fiecarui copil al Eroului-Martir, ca persoane indreptatite sa beneficieze de prevederile Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se atribuie si persoanelor care au decedat ulterior Revolutiei romane din decembrie 1989 si al caror deces se afla in raport de cauzalitate directa cu ranile suferite pana la data de 10 ianuarie 1990 in lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989 sau in legatura cu aceasta.  Raportul de cauzalitate trebuie dovedit prin certificat medico – legal eliberat de Institutul National de Medicina Legala “Mina Minovici” din Bucuresti sau, dupa caz, de serviciul judetean  de medicina legala, in a carui raza teritoriala isi avea domiciliul persoana respectiva”.

Art.3 - Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 -Luptator Ranit, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  se acorda persoanelor care au fost ranite in perioada 14 decembrie 1989 – 10 ianuarie 1990, in urma participarii directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, sau in urma participarii la evenimente care au avut legatura cu lupta pentru victoria Revolutiei.”

Art. 4. - Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Retinut, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 2 din Legea nr. 341/2004, se acorda persoanelor care au fost retinute de fortele de represiune fie in urma participarii directe si nemijlocite la lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, fie in urma participarii la evenimente care au avut legatura directa si de necontestat cu lupta pentru victoria Revolutiei.

Art. 5. - Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite, prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3 din Legea nr. 341/2004, a fost instituit si se atribuie, in aplicarea principiului prevazut la art. 2 lit. d) din Legea nr. 341/2004, in scopul de a face diferenta, pe de o parte, intre categoria persoanelor care s-au desprins din randul participantilor si au avut un rol deosebit, prin contributia decisiva, la victoria Revolutiei, remarcandu-se prin fapte deosebite in care si-au pus viata in pericol, si, pe de alta parte, marea masa a persoanelor care au participat la Revolutia din decembrie 1989 fara a avea o contributie individuala decisiva la victoria Revolutiei.

Art. 6. - Titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 confera titularului o calitate onorifica si se atribuie celor care pot dovedi ca au facut parte din marea masa a persoanelor care au participat la Revolutia romana din decembrie 1989.

Art. 7. - In intelesul prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 341/2004, prin acordarea titlurilor se intelege preschimbarea certificatelor doveditoare emise in perioada 1990-1997, iar nu acordarea de noi titluri sau calitati de revolutionar.

„(2)  Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se atribuie prin decret al Presedintelui Romaniei.

(3 )   In vederea atribuirii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R.,  inainteaza Administratiei Prezidentiale propunerile privind persoanele in cazul carora a fost aprobata cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de catre Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumita in continuare Comisia Parlamentara, si a fost eliberat noul tip de certificat.”

Art. 8. - In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, consiliile locale vor prevedea in buget sumele necesare aducerii la indeplinire a propunerilor formulate de organizatiile revolutionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, in vederea construirii de monumente dedicate eternizarii memoriei eroilor cazuti in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

Art. 9. - (1) In aplicarea prevederilor art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, trecerea in patrimoniul asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite pana la data de 31 decembrie 1990, a spatiilor, proprietate a statului, pe care acestea le detin cu destinatia de sediu si pentru care exista un contract de inchiriere la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, se face, la cererea acestora, fara plata, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate, in termen de 30 de zile de la depunerea solicitarii, cu titularii dreptului de administrare asupra imobilelor respective. \

 

“ (2)   Protocoalele de predare-preluare vor fi incheiate pentru bunurile imobile, constructii si terenuri aferente, asa cum acestea sunt inscrise in contractul de inchiriere sau in fisa de calcul a spatiilor locative.”

(3) Trecerea imobilelor in patrimoniul structurilor asociative ale revolutionarilor potrivit alin. (1) se face indiferent daca acestea fac parte din domeniul public sau privat al statului, titularii dreptului de administrare avand obligatia de a comunica datele necesare Ministerului Finantelor Publice in vederea operarii modificarilor corespunzatoare in inventarul bunurilor apartinand domeniului public al statului.

(4)  In cazul spatiilor sau imobilelor care fac obiectul art. 3 alin. (5) din Legea nr. 341/2004, care au fost retrocedate sau cu privire la care au fost formulate si se afla in curs de solutionare cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, titularul dreptului de administrare va pune la dispozitie structurii asociative a revolutionarilor un spatiu corespunzator cu privire la care nu exista cereri de revendicare si pentru care se va incheia protocolul de predare-preluare prevazut la alin. (1).

(5)  In privinta sediilor asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor, constituite in perioada 31 decembrie 1990 - 31 decembrie 1992, precum si in privinta sediilor federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari, constituite pana la 31 decembrie 2003, se aplica in mod corespunzator prevederile Legii nr. 90/2003 privind vanzarea spatiilor aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.927/2003.

CAPITOLUL  II
Procedura de preschimbare a certificatelor de atestare a acordarii titlurilor prevazute de lege

Art. 10. - (1) Titlurile care se atribuie pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 sunt prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

“(2)  Certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea <LLNK 11990    42 11 221   0 17>Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, denumite in continuare certificate doveditoare, se preschimba, la cererea titularului, de catre S.S.P.R.

(3)   Inregistrarea cererilor in registrele de preschimbare a certificatelor doveditoare se face  pe baza urmatoarelor documente:

a) certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c)  duplicat al certificatului prevazut la lit. a);

d) adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr.42/1990,       republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de S.S.P.R.”

 

 

„(31)  Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, datorita pierderii acestora, dar ale caror nume se regasesc  in listele cuprinzand propunerile facute de S.S.P.R. Administratiei Prezidentiale pentru eliberarea titlurilor prevazute la art.1-3 din Legea nr. 42/1990, cu modificarile si completarile ulterioare sau in decretele Presedintelui Romaniei de atribuire a acestor titluri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor prezenta o declaratie pe propria raspundere, autentificata conform legii,si dovada declararii pierderii acestora intr-un ziar de larga circulatie sau in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.

(32)   Persoanele care nu au certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau brevetul de atestare a titlului acordat, intrucat acestea nu au fost niciodata ridicate si nici nu mai exista posibilitatea eliberarii lor, dar ale caror nume se regasesc  in listele cuprinzand propunerile facute de S.S.P.R. Administratiei Prezidentiale pentru eliberarea titlurilor prevazute la art.1-3 din Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in decretele Presedintelui Romaniei de atribuire a acestor titluri, publicate in Monitorul Oficial al Romanei, Partea I, vor prezenta, in acest sens, o declaratie pe propria raspundere, autentificata conform legii.”

 

“(4) - Pot solicita eliberarea noului tip de certificat si persoanele care au depus, in vederea acordarii uneia dintre calitatile prevazute Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, documentele necesare la fosta Comisie pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, dar carora nu li s-a eliberat certificatul doveditor datorita epuizarii, la acea data, a formularelor tipizate si  ale caror nume se regasesc  in listele cuprinzand propunerile facute de S.S.P.R. Administratiei Prezidentiale pentru eliberarea titlurilor prevazute la art.1-3 din Legea nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in decretele Presedintelui Romaniei de atribuire a acestor titluri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In vederea eliberarii noului tip de certificat, solicitantii vor depune la S.S.P.R., in original sau in copie legalizata, documentul din care rezulta depunerea dosarului la aceasta comisie si adeverinta prevazuta la alin.(3) lit.d).”

Art. 11. - (1) In vederea preschimbarii certificatelor, titularii acestora vor depune la SSPR urmatoarele documente:

a) cerere de preschimbare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1;

„b) copie certificata pentru conformitate de pe documentele prevazute la art. 10 alin.(3), (31) si (32) sau, dupa caz, documentul prevazut la art.10 alin.(4) teza a doua”.

c)  avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carui model este prevazut in anexa nr. 2. Avizul reactualizat este necesar numai pentru preschimbarea certificatelor doveditoare in cazul titlurilor de „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 Retinut”, „Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Remarcat prin Fapte Deosebite” si „Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989”. Organizatiile revolutionarilor au obligatia de a acorda avizul reactualizat, fara a solicita persoanei indeplinirea unor obligatii materiale sau de alta natura. Neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la depunerea cererii;

d) doua fotografii tip pasaport, care urmeaza a fi aplicate pe noul tip de certificat.

(2)         Documentele prevazute la alin. (1) se depun la SSPR fie personal, fie prin mandatar imputernicit prin procura legalizata de un notar public, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, dar nu mai tarziu de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii. SSPR tine evidenta cererilor de preschimbare, prin inscrierea acestora intr-un registru special.

 

Art. 12. - (1) Preschimbarea certificatelor doveditoare se face pe baza documentelor prevazute la art. 11 alin. (1) si a dosarelor, aflate la S.S.P.R., care au stat la baza eliberarii certificatelor, in perioada 1990-1997, de catre Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de catre Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.”

(2)            In situatiile in care se constata ca dosarul de preschimbare nu contine documentele prevazute la art.121-125 si art.18 alin.(2), S.S.P.R. informeaza persoanele in cauza in legatura cu documentele necesare  pentru completarea dosarului.

(3)            Informarea prevazuta la alin.(2) se face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului final  prevazut de lege pentru depunerea documentelor solicitate pentru completarea dosarelor de preschimbare a certificatelor de revolutionari, in vederea indeplinirii conditiilor stabilite de lege, prin una din urmatoarele modalitati:

a) adresa scrisa a SSPR;

b) prin intermediul presedintelui asociatiei de revolutionari care a dat avizul reactualizat;

c)  publicare pe site-ul SSPR.

Art. 121- (1)  Dosarele de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989, trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

a) copie legalizata sau certificata de pe brevetul si certificatul de atestare a titlului de Erou-Martir acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele decedate in legatura cu evenimentele revolutionare din decembrie 1989 nu este necesara copia legalizata sau certificata de pe brevet;

b) copie legalizata de pe certificatul de deces;

c) certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numarului certificatului emis de institutul  medico-legal sau copie legalizata de pe acesta. Daca certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare nu contine numarul certificatului emis de institutul medico-legal, la dosar se va depune o copie a certificatului  emis de institutul medico-legal;

d) declaratii ale martorilor, sau, eventual, alte documente din care sa rezulte data si locul in care a avut loc decesul si cauzele acestuia, activitatea desfasurata pana in acel moment, precum si cauzele ce au condus ulterior la deces datorat ranirii.

(2)  Dosarele prevazute la alin.(1) trebuie sa contina cel putin documentele prevazute la lit. a) - c).

(3)     In cazul eroilor-martiri care nu au urmasi care sa solicite eliberarea noilor tipuri de certificate, acestea se vor preschimba in baza dosarelor aflate in arhiva S.S.P.R. In situatia in care documentele prevazute la alin.(1) lit. a) - c) nu exista la dosar, Comisia S.S.P.R. va intreprinde demersurile necesare in vederea obtinerii acestora. In situatia in care obtinerea documentelor nu a fost posibila, Comisia va lua decizia pe baza documentelor existente la dosar;

Art. 122 - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Ranit, trebuie sa contina urmatoarelor documente:

a) cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

b) copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau duplicatul certificatului emis de S.S.P.R. ori adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de SS.P.R., in original sau in copie legalizata, insotita de  documentul din care rezulta depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in original sau in copie legalizata, in cazul persoanelor prevazute la art.10 alin (4);

c)  copie legalizata  sau certificata pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele ranite in legatura cu Revolutia din decembrie 1989, acest document nu este necesar;

d) actul de identitate, in copie;

e) doua fotografii tip pasaport;

f)  certificatul medical de ranit din perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990 sau extras din registrul medical care atesta aceasta data ori copie legalizata de pe acestea;

g) certificatul de la Parchetul General - Sectia parchetelor militare, cu mentionarea numarului certificatului emis de institutul medico-legal sau copie legalizata de pe acestea;

h) declaratie personala;

i)   alte documente din care sa rezulte data si locul ranirii, precum si activitatea desfasurata in momentul ranirii;

j)   alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

(2)  Dosarele depuse in vederea preschimbarii certificatului de ranit  trebuie sa contina in mod obligatoriu elementele prevazute la alin.(1), lit.a)-h). Prin alte documente, prevazute la alin. (1) lit. i), se intelege o alta proba decat cele prevazute la lit. f)-h), din care sa rezulte data si locul ranirii, precum si activitatea desfasurata in momentul ranirii.

(3)     Foaia de observatie clinica, fisa medicala, adeverinta medicala sau biletul de internare/externare ori copiile legalizate de pe acestea, care atesta leziunile suferite in perioada 16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990, pot inlocui documentele prevazute la alin.(1) lit.f) sau, dupa caz, pot fi considerate alte documente sau alte probe prevazute  la alin. (1) lit.i) sau j).

Art.123- (1)  Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Retinut, trebuie sa contina urmatoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

b) copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de pe duplicatul certificatului emis de S.S.P.R. ori adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de S.S.P.R., in original sau copie legalizata, insotita de  documentul din care rezulta depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in original sau copie legalizata, in cazul persoanelor prevazute la art.10 alin. (4);

c)  copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

d) avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carui model este prevazut in anexa nr.2; nu se conditioneaza acordarea avizului de catre aceeasi asociatie; organizatiile revolutionarilor acorda avizul reactualizat, fara a solicita persoanei indeplinirea vreunei obligatii de orice natura; neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) doua fotografii tip pasaport;

f)  actul de identitate, in copie;

g) fisa de camera, de celula, adeverinta eliberata de Ministerul de Interne, Procuratura sau Directia Generala a Penitenciarelor ori copie legalizata de pe  acestea, din care sa rezulte perioada, locul si motivul retinerii sau arestarii;

h) declaratie personala, in original;

i)   declaratii din partea a 3 martori care au calitatea de retinut;

j)   alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

(2)   Declaratiile prevazute la alin. (1) lit.i) trebuie sa fie in orginal sau copii certificate pentru conformitate; in situatiile in care in localitatea respectiva nu exista 3 martori ce detin calitatea de Luptator Retinut, declaratiile pot fi sustinute si de alte persoane, prezente la locul si in momentul arestarii, care detin titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989. 

(3)     - Dosarele depuse in vederea preschimbarii certificatului de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Retinut, trebuie sa contina in mod obligatoriu elementele prevazute la alin.(1) lit.a) - j).Prin alte probe, prevazute la alin.1 lit.j), se intelege o alta  proba decat cele prevazute la lit.g)-i), din care sa rezulte gradul de implicare la victoria revolutiei, precum si activitatea desfasurata in momentul arestarii. In situatia in care la dosar exista doua documente din cele prevazute la lit.g), unul din documente va fi considerat proba, in sensul literei j).

Art.124 - (1) Dosarele pentru preschimbarea certificatelor doveditoare pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 – Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite, trebuie sa contina urmatoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

b) copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau de pe duplicatul certificatului emis de SSPR ori  adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de S.S.P.R., in original sau in copie legalizata, insotita de documentul din care rezulta depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in original sau in copie legalizata, in cazul persoanelor prevazute la art.10 alin (4);

c)  copie legalizata  sau certificata pentru conformitate de pe  brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carui model este prevazut in anexa nr. 2; nu se conditioneaza acordarea avizului de catre aceeasi asociatie; organizatiile revolutionarilor acorda avizul reactualizat, fara a solicita persoanei indeplinirea vreunei obligatii de orice natura; neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) doua fotografii tip pasaport;

f)  actul de identitate, in copie;

g) declaratie personala, cu specificarea faptelor deosebite in care a fost implicat direct;

h) declaratii din partea a 3 martori, recunoscuti ca revolutionari, din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei si faptele deosebite ale celui pentru care sunt date;

i)   alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei;

j)   alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

(2)       Declaratiile prevazute la alin. (1) lit.h), in original sau in copii certificate pentru conformitate, trebuie sa fie insotite de copii ale certificatelor de revolutionar.

(3)  Dosarele depuse in vederea preschimbarii certificatului de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite trebuie sa contina in mod obligatoriu elementele prevazute la alin. (1), lit.a) -i). Prin alte documentele probatorii prevazute la alin. (1) lit. i) se intelege doua probe din care sa rezulte gradul de implicare si contributia deosebita la victoria revolutiei.

(4)  Pot fi considerate documente probatorii, in sensul prevazut la alin. (1) lit.i): imaginile video, fotografiile , articolele din ziare si reviste in care sunt specificate numele si prenumele, aparitiile relevante in carti sau publicatii, adeverintele sau procesele verbale de preluare –predare a armelor si munitiilor, tabelele privind constituirea unor organisme de conducere, legitimatiile emise in perioada 14-25 decembrie 1989, adresele emise de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de alte institutii ale statului sau intreprinderi, din care sa rezulte prezenta sau gradul de implicare in evenimentele din decembrie 1989, si altele asemenea.

(5)  – Documentele prevazute la alin.(4) sunt admise ca documente probatorii daca sunt cel putin doua si sunt prezentate in original sau in copii legalizate ori certificate pentru conformitate.

Art.125(1) Dosarele pentru preschimbarea  certificatelor doveditoare pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 - calitate onorifica, trebuie sa contina urmatoarelor documente:

a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 1;

b) copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe certificatul doveditor al titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau de pe  duplicatul certificatului emis de S.S.P.R ori  adeverinta de confirmare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, eliberata de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 sau de S.S.P.R., in original sau in copie legalizata, insotita de  documentul din care rezulta depunerea dosarului la Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989, in original sau in copie legalizata, in cazul persoanelor prevazute la art.10 alin (4);

c)  copie legalizata sau certificata pentru conformitate de pe brevetul de atestare a titlului acordat potrivit Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite pana la data de 31 decembrie 1992, al carui model este prevazut in anexa nr. 2; nu se conditioneaza acordarea avizului  de  catre aceeasi asociatie; organizatiile revolutionarilor acorda avizul reactualizat, fara a solicita persoanei indeplinirea vreunei obligatii de orice natura; neacordarea avizului reactualizat se motiveaza in scris si se comunica solicitantului in termen de 10 zile de la depunerea cererii;

e) doua fotografii tip pasaport;

f)  actul de identitate, in copie;

g) declaratie personala;

h) declaratii din partea a 3 martori, in original sau in copii legalizate sau certificate pentru conformitate;

i)   alte documente probatorii din care sa rezulte gradul de implicare la victoria revolutiei;

j)   alte probe, inclusiv documente utile in sustinerea cererii.

(2)  Dosarele depuse in vederea preschimbarii certificatului de participant trebuie sa contina in mod obligatoriu elementele prevazute la alin.(1) lit.a) - h).

Art. 126 Persoanelor care au participat la revolutie dar care nu au indeplinit conditiile pentru preschimbarea certificatelor prevazute in prezentele norme metodologice, li se atribuie calitatea onorifica de participant la Revolutia romana din decembrie 1989.

Art. 127  Persoanele care, potrivit certificatelor doveditoare eliberate in temeiul Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au atat calitatea de Urmas de Erou-Martir cat si o alta calitate din cele prevazute la art. 11 lit.c), din prezentele norme, precum si cele care au atat calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite cat si calitatea de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Ranit sau Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989-Luptator Retinut, vor transmite S.S.P.R., in scris, pana la data de 30 decembrie 2006, calitatea pentru care opteaza sa fie inscrisa pe noul tip de certificat.”

Art. 13. - (1) Documentele depuse in vederea preschimbarii certificatelor si continutul dosarelor prevazute la art. 12 alin. (2) sunt verificate de catre o comisie constituita la nivelul SSPR, denumita in continuare Comisia.

(2) Comisia este formata din:

a) presedinte - secretarul de stat al SSPR;

„b) 3 persoane incadrate la S.S.P.R., din care una in mod obligatoriu este Secretarul general al S.S.P.R., care, in lipsa presedintelui la lucrarile Comisiei, indeplineste atributiile acestuia, in calitate de vicepresedinte al Comisiei”

c)  un functionar public din cadrul Ministerului Sanatatii, delegat, in conditiile reglementarilor in vigoare, pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

d) un reprezentant al Ministerului Administratiei si Internelor, detasat, in conditiile reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

e) un reprezentant al Ministerului Apararii Nationale, delegat, in conditiile reglementarilor in vigoare aplicabile functionarilor, personalului contractual sau celorlalte categorii de personal din minister, la SSPR pe perioada in care desfasoara activitate in cadrul Comisiei;

f)  un procuror de la Parchetul de pe Inalta Curte de Casatie si Justitie,  detasat, in conditiile legii, la SSPR pe perioada in care se desfasoara activitatea in cadrul Comisiei.

(3 Componenta nominala a Comisiei se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSPR, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, pe baza propunerilor transmise de institutiile prevazute la alin. (2) lit. c)-f).

(4)  La lucrarile Comisiei pot participa, cu statut de observator, reprezentanti ai revolutionarilor sau ai structurilor asociative ale acestora, precum si orice alte persoane, la invitatia presedintelui Comisiei.

(5)         La sedintele Comisiei vor fi invitati, in mod obligatoriu, presedintii organizatiilor de revolutionari care au acordat avizul reactualizat in cazul cererilor analizate in cadrul sedintelor respective.

(6)         Regulamentul de desfasurare a sedintelor Comisiei se aproba prin ordin al secretarului de stat al SSPR, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.

„Art.131 - Presedintele Comisiei are urmatoarele atributii :

a) conduce lucrarile si sedintele Comisiei, coordoneaza si raspunde de buna functionare  a acesteia;

b) supune la vot deciziile propuse spre a fi adoptate;

c) semneaza procese-verbale de sedinta ce contin deciziile luate, planificarea participarii reprezentantilor asociatiilor de revolutionari la sedinta, deciziile pentru propunerea acordarii avizului favorabil sau nefavorabil de preschimbare a certificatelor;

d) aproba prin ordin  propunerile Comisiei de revocare a oricarui membru al Comisiei;

e) supune votului Comisiei participarea la lucrarile acesteia, cand apreciaza ca este necesar, a unor specialisti pe probleme specifice din cadrul institutiilor sau organelor de specialitate ale administratiei publice centrale.”

Art. 14. - In urma verificarilor efectuate, Comisia propune preschimbarea certificatului doveditor in cazul persoanelor care indeplinesc toate conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004 si de prezentele norme metodologice.

Art.15 - (1) S.S.P.R. inainteaza Comisiei Parlamentare, in vederea emiterii avizului prevazut la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, listele cu propuneri de preschimbare a certificatelor.

(2)         Comisia Parlamentara comunica S.S.P.R.in termen de 7 zile de la data inregistrarii listelor  prevazute la alin. (1), avizul favorabil sau nefavorabil, dupa caz.

(3)         In situatia in care in lista cu propuneri inaintata de S.S.P.R. exista persoane   ale caror cereri de preschimbare a certificatelor doveditoare sunt contestate, Comisia Parlamentara va aviza lista cu propuneri, cu exceptia acestor persoane, si va anunta  de indata  persoana a carei cerere de preschimbare a certificatelor doveditoare este contestata despre acest lucru.

(4)         In situatia in care lista cu propuneri transmisa de S.S.P.R. necesita o cercetare mai amanuntita, Comisia Parlamentara poate prelungi cu cel mult 7 zile termenul prevazut la alin. (2), instiintand S.S.P.R. cu privire la aceasta prelungire.”

Art.16 - (1) Noul tip de certificat se semneaza in termen de 3 zile din momentul primirii de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., de catre secretarul de stat al S.S.P.R.  si in termen de 3 zile de la data primirii certificatelor la Comisia Parlamentara, de catre presedintele acesteia.

(2)         Modelul noului tip de certificat, inclusiv matca si legitimatia, care are dimensiunile de 21 cm. x 37 cm. si contine elemente de securizare, este prevazut in anexa nr. 3; calitatea acordata fiecarei categorii de beneficiari se inscrie, prin tiparire, pe modelul noului tip de certificat.

(3)         Noul tip de certificat va fi tiparit dupa cum urmeaza:

a) pe hartie de culoare rosie, pentru calitatea de Urmas de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989;

b) pe hartie de culoare galbena, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 –Luptator Ranit si Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 -Luptator Retinut;

c) pe hartie de culoare albastra, pentru titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 -Luptator Remarcat prin Fapte Deosebite;

d) pe hartie de culoare alba, pentru titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989.

(4)         Dupa completarea si semnarea noului tip de certificat, pe acesta se aplica timbrul sec aflat la dispozitia S.S.P.R.

(5)         Achizitia noilor tipuri de certificate se face de catre S.S.P.R., in regim de urgenta, de la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., in conformitate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale <<Imprimeria Nationala>> - S.A., aprobata cu modificari prin Legea nr. 402/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6)         Sumele necesare tiparirii si imprimarii noilor tipuri de certificate, precum si cele aferente activitatii de preschimbare se asigura din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul S.S.P.R.

(7)         Persoanelor carora li se preschimba certificatul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 –Luptator Ranit si Retinut, li se elibereaza un singur certificat, tiparit pe hartie de culoare galbena, in cuprinsul caruia se mentioneaza ambele calitati atribuite in baza Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare .”

„Art. 17 - (1) Cu ocazia preschimbarii certificatelor, S.S.P.R. va elibera  titularului noul tip de certificat si legitimatia din partea din stanga jos a modelului prevazut in anexa nr. 3.

(2) - Persoanele carora li s-au atribuit  titlurile prevazute la art. 3 alin. (1), lit.b) si calitatea prevazuta la art.4, alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, fac dovada atribuirii acestora prin prezentarea legitimatiei si a documentului de identitate.”

Art.171  Persoanele carora le-a fost preschimbat certificatul, vor depune cu ocazia eliberarii noului tip de crtificat, o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu au fost implicate in activitatile fostei securitati ca politie politica si ca nu au organizat, actionat, instigat sau luptat, sub orice forma, impotriva Revolutiei.

Art. 18. - (1) Certificatele doveditoare pentru titlul de Erou-Martir al Revolutiei Romane din Decembrie 1989 se elibereaza, in cazul persoanelor carora le-a fost conferit acest titlu potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si se atribuie, la propunerea SSPR, fiecareia dintre persoanele prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(2)  In vederea eliberarii noului tip de certificat pentru titlul prevazut la alin. (1), persoanele beneficiare inainteaza la SSPR:

a) cerere conform modelului prevazut in anexa nr. 4;

b) actul de identitate, in copie;

c)  documentul, in original, eliberat de serviciul de evidenta informatizata a persoanei in a carui raza teritoriala isi are domiciliul persoana in cauza, din care rezulta ca solicitantul apartine uneia dintre categoriile prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

 

„d)  doua fotografii tip pasaport.”

3) In privinta avizarii si eliberarii certificatelor doveditoare pentru titlul prevazut la alin. (1), se aplica, in mod corespunzator, prevederile prezentelor norme metodologice referitoare la celelalte titluri instituite prin Legea nr. 341/2004.

(4)  Numerotarea certificatelor doveditoare se face potrivit titlurilor atribuite, urmand ca in cazul fiecarui titlu sa fie subnumerotate certificatele eliberate fiecareia dintre categoriile de persoane prevazute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

 

Art.19 - (1) Lista finala cuprinzand persoanele carora li s-au eliberat noile tipuri de certificate se certifica prin ordin al secretarului de stat al S.S.P.R., si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2)     Ulterior finalizarii activitatii de preschimbare a certificatelor doveditoare, Comisia constituita la nivelul S.S.P.R. va intocmi un raport cuprinzand cel putin urmatoarele:

a) lista persoanelor care au depus cereri de peschimbare a certificatelor, pe categorii;

b) lista cu Eroii- Martiri;

c)  lista persoanelor carora le-a fost preschimbat certificatul, pe categorii;

d) lista persoanelor care nu se incadreaza in criteriile prezentelor norme metodologice si carora li s-a atribuit titlul de Participant la Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989;

e) lista persoanelor carora S.S.P.R. le-a respins cererea de preschimbare.

(3)       Raportul prevazut la alin. (2) se inainteaza Comisiei Parlamentare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a, si pe site-ul S.S.P.R..”

Art. 20. - (1) Persoanele nemultumite de nepreschimbarea certificatului doveditor sau care considera, pe baza de probe, ca in cazul altor persoane carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor nu au fost respectate prevederile Legii nr. 341/2004 sau ale prezentelor norme metodologice pot face contestatie la Comisia Parlamentara, in termen de maximum 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a listei finale prevazute la art. 19 alin. (1).

(2)  In cuprinsul contestatiei vor fi prezentate expres si lipsit de orice echivoc datele de identificare a contestatarului, actele sau faptele contestate si, totodata, vor fi anexate documente doveditoare in sustinerea contestatiei.

(3)  In vederea solutionarii contestatiilor, Comisia Parlamentara poate solicita institutiilor publice punerea la dispozitie a documentelor necesare, acestea avand obligatia de a le transmite, in copie, in cel mult 10 zile lucratoare de la data solicitarii, precum si punctul de vedere al SSPR cu privire la contestatia formulata.

„(31) – Orice contestatie care nu contine datele de identificare sau semnatura contestatarului, precum si motivele contestatiei, este nula .”

(4)  In termen de 30 de zile de la data depunerii contestatiei, Comisia Parlamentara comunica contestatarului si la SSPR modul de solutionare a contestatiei.

(5)  Pe baza propunerilor formulate de Comisia Parlamentara SSPR reanalizeaza documentatia pe baza careia a fost luata decizia ce formeaza obiectul contestatiei si, in raport de decizia adoptata, procedeaza conform reglementarilor in vigoare.

CAPITOLUL III
Atribuirea titlurilor instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989

Art. 21. - (1) Titlurile instituite pentru cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata si in semn de gratitudine fata de cei care au luptat pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, se atribuie prin decret al Presedintelui Romaniei.

(2) In vederea atribuirii titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, SSPR inainteaza Administratiei Prezidentiale propunerile privind persoanele in cazul carora a fost aprobata cererea de preschimbare a certificatelor, a fost emis avizul pentru preschimbare de catre Comisia Parlamentara si a fost eliberat noul tip de certificat.

 CAPITOLUL IV
Dispozitii referitoare la drepturile acordate in baza prevederilor Legii nr. 341/2004

 

Art. 22 -  (1) In vederea stabilirii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (2)-(5) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, coeficientii de multiplicare se aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata.

(2 )  In cazul indemnizatiilor reparatorii prevazute la art.4 alin.(2) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele se vor depune la institutiile competente ale sistemului de asigurari sociale al carui membru este solicitantul.

(3)         In cazul persoanei care este membru al mai multor sisteme de asigurari sociale, dosarul se va depune la institutia competenta, in functie de ultimul sistem de asigurari sociale din care provine solicitantul.

 

Art. 23. - (1) Persoanele care au calitatea de „Luptator Ranit” sau de „Luptator Retinut” beneficiaza de o indemnizatie lunara calculata potrivit art. 4 alin. (3) din Legea nr. 341/2004, daca fac parte din categoria persoanelor incadrate in gradul I, II sau III de invaliditate ori din categoria mari mutilati sau daca nu sunt incadrate intr-un grad de invaliditate.

(2) Prin mare mutilat, in sensul Legii nr. 341/2004, se intelege persoana care datorita unor afectiuni ireversibile, dobandite in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, si-a pierdut in totalitate atat capacitatea de munca, cat si capacitatea de autoservire si pentru care medicul de specialitate impreuna cu medicul expert al asigurarilor sociale stabilesc ca nu exista potential recuperator.

Art. 24. - (1) Incadrarea in grade de invaliditate se face de catre medicul expert al asigurarilor sociale de la cabinetul de expertiza medicala de care apartine cu domiciliul solicitantul, in conformitate cu criteriile de diagnostic clinic, diagnostic functional si recuperarea capacitatii de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.400/2001 pentru aprobarea criteriilor si normelor de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate.

(2)  Deciziile de incadrare in grade de invaliditate, emise de vechile comisii de expertiza medicala sau de medicii experti ai asigurarilor sociale pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, isi pastreaza valabilitatea. Noile cuantumuri ale indemnizatiei reparatorii se vor acorda avandu-se in vedere gradul de invaliditate inscris in vechile decizii medicale.

(3)  Pentru acordarea indemnizatiei reparatorii, revizuirea medicala in cazul agravarii starii de invaliditate se face, la cererea persoanei indreptatite, pe baza documentelor medicale emise de medicii de specialitate, din care sa rezulte starea prezenta si stadiul evolutiv al afectiunii invalidante inscrise in decizia medicala initiala.

(4)  In situatia in care intre afectiunea invalidanta initiala si afectiunea dobandita ulterior nu se poate stabili o legatura de cauzalitate, medicul de asigurari sociale va emite o noua decizie, cu mentiunea „agravare fara legatura cu Revolutia”, pastrandu-se gradul de invaliditate avut inaintea solicitarii revizuirii pentru agravare.

(5)  Pentru afectiunile fara potential recuperator - mare mutilat - decizia de incadrare in grad de invaliditate asimilat va cuprinde mentiunea „mare mutilat nerevizuibil”.

Art. 25. - (1) Persoanele care au obtinut titlurile de „Luptator Ranit” sau de „Luptator Retinut” si au fost incadrate intr-un grad de invaliditate pot fi inscrise la pensie de invaliditate daca indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru obtinerea acestei categorii de pensie.

(2)  La incadrarea in grad de invaliditate, medicul expert al asigurarilor sociale nu va exclude afectiunile invalidante dobandite in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

(3)  Dosarul medical pentru incadrarea intr-un grad de invaliditate in vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii va cuprinde in mod obligatoriu:

a) raportul institutului medico-legal;

b) dovada de la parchetul militar prin care se atesta calitatea de „ranit in Revolutie”;

c)  actele doveditoare pentru cauza si data ivirii invaliditatii, prevazute de legislatia de asigurari sociale;

d) documentele medicale pentru confirmarea agravarii afectiunii dobandite in revolutie.

(4)  Documentele cuprinse in dosarul medical, pe baza carora s-a facut incadrarea intr-un grad de invaliditate, in vederea obtinerii indemnizatiei reparatorii, vor fi evidentiate separat, in acelasi dosar medical.

(5)  Decizia medicala va cuprinde in mod obligatoriu, pe langa atributele de identificare a persoanei, diagnosticul, data ivirii invaliditatii, termenul de revizuire si mentiunea „ranit in Revolutie” sau „afectiune dobandita in Revolutie”.

Art. 26. - (1) Pentru pensionarii de invaliditate, a caror capacitate de munca a fost redobandita ca urmare a parcurgerii programului de recuperare sau a caror invaliditate s-a ameliorat, medicul expert va emite o noua decizie medicala in conformitate cu noul grrad de invaliditate.

(2) In situatia recuperarii totale a starii de sanatate, cand medicul expert constata ca restantul functional nu mai permite incadrarea intr-un grad de invaliditate, decizia va cuprinde mentiunea „nu se mai incadreaza in grad de invaliditate” si poate beneficia de prevederile art. 4 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 341/2004.

Art. 27. - Persoanele prevazute la art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 - copiii eroilor-martiri care nu realizeaza venituri din motive neimputabile lor, respectiv pierderea totala sau partiala a capacitatii de munca, beneficiaza de indemnizatie reparatorie pe baza deciziei emise de medicul expert al asigurarilor sociale sau pe baza certificatului de incadrare intr-o categorie de persoane cu handicap, emis in conditiile legii.

„Art.28 - (1)  Prin venit, prevazut la art.4 alin.(4) si la art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege venitul brut lunar realizat din salarii si asimilat salariilor potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.”

(2)  Prin motive neimputabile, in intelesul art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004, se intelege situatia in care se afla copiii eroilor-martiri, indiferent de varsta, care:

a) si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca;

b) nu le sunt oferite de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala de competenta isi au domiciliul, un loc de munca corespunzator capacitatii de munca sau pregatirii profesionale;

c)  sunt refuzati de catre angajatorul postului oferit de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala de competenta isi au domiciliul.

(3)  Pentru a beneficia de indemnizatia lunara reparatorie, persoana care solicita aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) teza a doua din Legea nr. 341/2004 va prezenta casei teritoriale de pensii, o data la 6 luni, o declaratie pe propria raspundere din care rezulta faptul ca se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (2).

(4)  Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 sunt obligati sa comunice in scris orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate.

(5)  Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 au obligatia de a efectua lunar demersurile necesare in vederea obtinerii unui loc de munca corespunzator capacitatii si pregatirii profesionale.

(6)  SSPR verifica indeplinirea de catre beneficiarii drepturilor prevazute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a obligatiei ce le revine potrivit alin. (5).

Art. 29. - La acordarea drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 341/2004 nu se solicita beneficiarilor indeplinirea de conditii suplimentare, cu exceptia celor referitoare la dovada, potrivit prezentelor norme metodologice, a calitatii detinute in baza Legii nr. 341/2004.

Art. 30. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 341/2004, costul protezelor, ortezelor si scaunelor cu rotile pentru invalizii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, inclusiv al dispozitivelor medicale cuprinse in Lista de dispozitive destinate recuperarii deficientelor organice sau fiziologice, stabilita in baza reglementarilor de asigurari sociale de sanatate, se suporta dupa cum urmeaza:

a) din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, pentru cele care se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate;

b) din bugetul de stat, prin bugetul SSPR, pentru cele care nu se acorda prin sistemul de asigurari sociale de sanatate.

(2)         Modul de acordare si decontare a materialelor prevazute la alin. (1) lit. a) este stabilit prin contractulcadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

(3)         Modul de acordare si decontare a materialelor prevazute la alin. (1) lit. b) se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al SSPR si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Art. 31. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, acordarea gratuita a rechizitelor pentru scolari se face in cadrul programului de acordare a rechizitelor scolare, organizat si finantat de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Pentru acordarea gratuita a rechizitelor, persoanele prevazute la alin. (1) vor transmite inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, urmatoarele documente:

a) cerere, in care vor fi mentionate datele de identificare a solicitantului, titlul pe care il detine in baza legii, datele de identificare a copilului, institutia de invatamant ale carei cursuri le urmeaza si anul scolar pentru care se solicita acordarea dreptului de rechizite gratuite;

b) adeverinte eliberate de angajator si de administratia financiara, atat in cazul sotului, cat si al sotiei, din care rezulta ca venitul brut lunar cumulat pe familie este mai mic sau egal cu salariul mediu brut pe economie.

(3)         Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, transmit la SSPR listele cuprinzand persoanele care beneficiaza de rechizite gratuite.

 

„(4) Beneficiarii drepturilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt obligati sa comunice in scris inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, orice modificare a conditiilor in care acestea au fost acordate.”

Art.32. -  (1)  Indemnizatiile prevazute la art. 4 alin. (2)-(5) si la <LLNK 12004   341 10 202   5 47>art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care se acorda beneficiarilor titlurilor prevazute la <LLNK 12004   341 10 202   3 53>art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se suporta de la bugetul de stat si sunt prevazute in bugetele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Apararii si Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz.

        (2)  Stabilirea si plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se fac de catre casele teritoriale de pensii, respectiv de catre serviciile de pensii ale Ministerului Apararii, sau Ministerului Administratiei si Internelor, dupa caz, pe baza documentelor doveditoare ale titlurilor prevazute la <LLNK 12004   341 10 202   3 53>art. 3 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv a copiei certificate pentru conformitate  de pe noul tip de certificat si a actului de identitate.

(3)     Pentru acordarea indemnizatiilor reparatorii prevazute la art.4 alin.(4) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv a celor restante, dovada indeplinirii conditiei referitoare la venitul realizat de catre beneficiar se face cu declaratia pe propria raspundere, sub sanctiunea prevederilor art.292 din Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratia se depune la platitor odata cu cererea pentru acordarea acestui drept si se refera la intreaga perioada anterioara pentru care se cuvine indemnizatia reparatorie, mai putin la luna in care se depune cererea.

(4)  Declaratia pe propria raspundere se reinoieste la fiecare 6 luni, calculate din luna in care s-a depus declaratia. Nedepunerea acesteia conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii.

(5)         - Ori de cate ori in intervalul celor 6 luni pentru care se face declaratia pe proprie raspundere, intervin modificari ale venitului, de natura a conduce la suspendarea platii indemnizatiei reparatorii, beneficiarul are obligatia de a aduce acest fapt la cunostinta platitorului, in termen de 5 zile lucratoare de la data la care a intervenit modificarea.”

Art. 33. - (1) Sumele aferente acordarii subventiei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se cuprind in bugetul SSPR.

(2)  Decontarea sumelor acordate ca subventie de stat egala cu 50% din dobanda aferenta unui credit bancar de pana la 20.000 de euro se face intre SSPR si institutia bancara care a acordat creditul.

(3)  Acordarea de catre institutiile bancare a creditelor in conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 341/2004 se face cu avizul SSPR

27.         La articolul  33, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin.(4), cu urmatorul cuprins:

„(4) - Pentru stabilirea modului de efectuare a decontarii prevazute la alin.(2), S.S.P.R., dupa acordarea avizului prevazut la alin.(3), va incheia protocoale cu bancile care vor acorda creditele, in continutul acestora prevazandu-se expres ca S.S.P.R. nu este girant al beneficiarilor de credite si ca nu va raspunde decat de plata a 50% din dobanda aferenta unui credit acordat in conditiile art.5 alin.(1) lit.f) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. 34. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 341/2004, in situatiile in care autoritatile administratiei publice locale nu dispun de suprafetele de teren necesare satisfacerii solicitarilor, se poate proceda, in conditiile legii, la trecerea unor suprafete de teren din domeniul public in domeniul privat, cu aceasta destinatie.

(2) In limita suprafetei de 500 m2 de teren in intravilan, autoritatile si institutiile publice atribuie solicitantilor suprafata de teren aferenta spatiului locativ care i-a fost vandut in baza altor reglementari in vigoare, dar in cazul carora, la momentul respectiv, nu a fost posibila si vanzarea terenului aferent.

Art. 35. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 341/2004, atribuirea in proprietate, fara plata, a locului de veci se face, la cererea beneficiarilor, fara a se solicita indeplinirea unor conditii suplimentare.

(2) Dreptul de proprietate asupra locului de veci se atribuie in incinta cimitirelor aflate in administrarea primariilor sau a parohiilor.

(3)  Dreptul de proprietate acordat potrivit alin. (1) nu poate fi transmis decat prin mostenire legala.

(4)  Solicitarile adresate pentru acordarea dreptului prevazut la alin. (1) se solutioneaza in limita disponibilului de spatii din incinta locatiilor prevazute la alin. (2).

 Art. 36 - (1) In aplicarea prevederilor <LLNK 12004   341 10 202   5 47>art. 5 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor avea in vedere urmatoarele:

a) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, sunt stabilite prin Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate. Pentru tratamentele si medicamentele in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice, care nu se suporta integral din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, modul de acordare si decontare se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al S.S.P.R. si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

b) modul de acordare si decontare a tratamentelor si medicamentelor in spitale, policlinici, baze de tratament si statiuni balneoclimaterice ale Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Apararii si Ministerului Administratiei si Internelor se stabileste prin ordin comun al secretarului de stat al S.S.P.R. si al ministrilor in cauza.

(2)         Prin policlinici, in sensul alin. (1), se intelege unitatile sanitare, cu sau fara personalitate juridica, in care se acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate in specialitatile clinice, stomatologice si paraclinice, dupa cum urmeaza:

a) unitatile sanitare ambulatorii de specialitate;

b) ambulatoriile de specialitate din structura spitalelor;

c) laboratoarele medicale de radiologie si imagistica medicala, analize medicale, explorari functionale;

d) centrele de diagnostic si tratament si centrele medicale;

e) centrele de sanatate;

f)  ambulatoriile de spital din structura spitalului, precum si unitatile sanitare fara personalitate juridica din structura spitalelor.

(3)         Biletele de tratament la bazele de tratament si la statiunile balneoclimaterice ale institutiilor prevazute la alin. (1) lit. b) se asigura de catre aceste institutii, la propunerea S.S.P.R., pe baza recomandarii medicale.

(4)         In unitatile medicale in care se acorda asistenta medicala ambulatorie de specialitate in specialitatile clinice, stomatologice si paraclinice, altele decat cele din subordinea Ministerului Sanatatii Publice, Ministerului Apararii si Ministerului Administratiei si Internelor, categoriile de persoane prevazute la <LLNK 12004   341 10 202   5 39>art. 5 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate, cu decontarea contravalorii acestora in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si ale normelor de aplicare a acestuia.

(5)     In aplicarea prevederilor <LLNK 12004   341 10 202   5 47>art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, costul integral al tuturor medicamentelor cuprinse in Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, pe baza retetelor eliberate de medicul de familie, se suporta din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile achitarii de catre beneficiar a contributiei de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.

(6)         Acordarea gratuita si decontarea medicamentelor, potrivit <LLNK 12004   341 10 202   5 47>art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  se fac potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, prin aplicarea corespunzatoare a prevederilor referitoare la medicamentele care se acorda fara contributia asiguratului.

 

Art. 37. - (1) Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun. Dreptul la transport urban gratuit cu mijloacele de transport in comun se exercita pe baza legitimatiei de revolutionar si a documentului de identitate.

(2)     Beneficiarii Legii nr. 341/2004 au dreptul anual la 12 calatorii gratuite, dus-intors, cu toate categoriile de trenuri clasa I. Pentru calatoria cu vagonul de dormit sau cuseta se achita diferentele tarifare in vigoare.

(3)     Dreptul acordat potrivit art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004 pentru calatoriile gratuite pe calea ferata se exercita pe baza legitimatiei de revolutionar, a documentului de identitate si a biletului de calatorie gratuita.

29.           La articolul 37, alineatul 4 va avea urmatorul cuprins:

“(4) Au dreptul la transport gratuit, in limita calatoriilor prevazute la art. 5 alin. (1) lit. k), din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza documentului de identitate, a biletului de calatorie gratuita si a copiei de pe legitimatia de revolutionar a titularului biletelor, membrii de familie ai titularului si insotitorul pensionarului de invaliditate de gradul I sau al marelui mutilat, cu  conditia ca insotitorul sa fie angajat cu contract de munca, potrivit prevederilor legale. Titularul va acorda, pe propria raspundere, membrilor de familie bilete de calatorie gratuita, in vederea utilizarii de catre acestia pentru transportul pe calea ferata.”

(5)     Prin familie, in intelesul art. 5 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 341/2004, se intelege sotul sau sotia, precum si rudele de gradul I, ale beneficiarilor titlurilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) si la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004.

(6)     Procedura de emitere, utilizare si decontare a biletelor de calatorie gratuite pentru transportul pe calea ferata si pentru cele 12 calatorii gratuite, dus-intors, pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care locuiesc in mediul rural, si cu transport interurban, pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004, se stabileste prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al secretarului de stat al SSPR.

(7)     Tiparirea si distribuirea documentelor de calatorie gratuita se stabilesc prin ordin al secretarului de stat al SSPR si se suporta din bugetul SSPR.

(8)     Contravaloarea facilitatilor acordate pentru transportul pe calea ferata, pentru transportul in comun cu metroul si pentru cele 12 calatorii gratuite, dus-intors, pana in localitatea resedinta de judet, cu mijloace de transport in comun, pentru persoanele care locuiesc in mediul rural, se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

Art. 38. - (1) In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 341/2004, sumele necesare pentru atribuirea gratuita, in proprietate, a unui mijloc de transport autonom, corespunzator standardelor internationale pentru marii mutilati si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 care au un grad de invaliditate locomotorie, se cuprind in bugetul SSPR.

(2)            Achizitionarea mijloacelor de transport autonom, care se atribuie gratuit potrivit alin. (1), se face de catre SSPR, in limita bugetului anual alocat in acest scop, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare in domeniul achizitiilor publice, in numele si pe seama beneficiarului dreptului.

(3)            Mijloacele de transport autonom, atribuite gratuit potrivit alin. (1), se acorda o singura data si nu pot fi instrainate decat prin mostenire legala.

(4)            In vederea atribuirii gratuite a mijloacelor de transport autonom prevazute la alin. (1), solicitantul va depune la SSPR urmatoarele documente:

a) cerere;

b) copie de pe noul tip de certificat doveditor al calitatii atribuite conform Legii nr. 341/2004, certificata pentru conformitate;

c)  certificat eliberat de cabinetul teritorial de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, in a carui raza teritoriala de competenta isi are domiciliul solicitantul, avizat de Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca.

 

“Art. 39. - (1) Coeficientul prevazut la <LLNK 12004   341 10 202   5 47>art. 5 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se calculeaza prin aplicarea procentului de 0,6 asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin Legea bugetului  asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.”

(2) Cuantumul indemnizatiei lunare, calculat conform alin. (1), se suporta din bugetul de stat si se evidentiaza distinct pe decizia si pe talonul de pensie. Aceasta indemnizatie nu este parte integranta a pensiei pentru limita de varsta.

Art. 40. - Potrivit art. 5 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 341/2004, coroborat cu alin. (2) al aceluiasi articol, pensionarea cu 5 ani inainte de implinirea varstei standard prevazute de lege se face cumulat cu aplicarea celorlalte drepturi de care poate beneficia persoana in baza reglementarilor referitoare la sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Art. 41. - SSPR si Comisia Parlamentara, in cazul in care, in desfasurarea activitatii de preschimbare a certificatelor si de solutionare a contestatiilor, considera ca anumite fapte sunt de natura sa atraga raspunderea disciplinara, administrativa, civila sau penala, sesizeaza organele abilitate de lege in vederea demararii procedurilor legale.

Art. 42. - In sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilitati prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca somerilor se intelege masura de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor, prin acordarea unor facilitati, prevazuta la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 43. - (1) In sensul art. 6 din Legea nr. 341/2004, prin facilitati prevazute de legislatia in vigoare pentru angajatorii care ofera locuri de munca tinerilor absolventi se intelege masura de stimulare a angajatorilor pentru incadrarea in munca, pe durata nedeterminata, a absolventilor unor institutii de invatamant, prin subventionarea locurilor de munca, prevazuta la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

“(2)  Subventia se acorda angajatorilor care incadreaza in munca someri care detin titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sau calitatea de Urmas de Erou-Martir, o singura data, daca solicita subventia in termen de 12 luni de la data incadrarii in munca.”

“Art. 44. - (1)  Prevederile referitoare la modul de subventionare a angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai unor institutii de invatamant sau someri, in conditiile prevazute la art. 80, respectiv la art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,  cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si angajatorilor care incadreaza in munca persoane care au dobandit titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sau care au  calitatea de Urmas de Erou-Martir.

(2)  Dispozitiile art. 83 alin. (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale art. 51 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica angajatorilor care incadreaza in munca absolventi care au dobandit titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989 sau care au calitatea de Urmas de Erou-Martir’’.

Art. 45 - (1) In aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,  pana la eliberarea de catre S.S.P.R. a noilor certificate si stabilirea drepturilor aferente, dar nu mai mult de 30 decembrie 2006 inclusiv, isi pastreaza valabilitatea certificatele doveditoare care, in perioada 1990-1997, au fost eliberate de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990 si de Comisia pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din Decembrie 1989.

(2)       In situatiile prevazute la alin. (1) indemnizatiile stabilite in baza prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se achita potrivit procedurii anterioare, in cuantumul aflat in plata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)  Persoanele carora le-a fost preschimbat certificatul doveditor beneficiaza si li se platesc drepturile cuvenite, respectiv diferenta dintre drepturile calculate potrivit Legii nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,  si cele stabilite  in baza Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, cuantumul integral, incepand cu luna urmatoare celei in care este depusa la S.S.P.R. documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor.

(4)  Dovada datei la care a fost depusa documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor se face cu adeverinta eliberata de S.S.P.R.

(5)         La calculul drepturilor restante, coeficientul de multiplicare se aplica asupra salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator fiecarui an din perioada pentru care se calculeaza drepturile restante.”

„Art. 46. - (1)  Documentele necesare in vederea stabilirii drepturilor acordate potrivit prevederilor <LLNK 12004   341 10 201   0 18>Legii nr. 341/2004 cu modificarile si completarile ulterioare,  sunt:

a) copie de pe noul tip de certificat eliberat potrivit legii si prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;

b) copie de pe legitimatia eliberata potrivit prezentelor norme metodologice, certificata pentru conformitate;

c)  copie de pe buletinul de identitate sau de pe cartea de identitate, certificata pentru conformitate;

d) alte documente in cazurile expres prevazute de prezentele norme metodologice.

(2)  In cazul indemnizatiilor aflate in plata potrivit prevederilor <LLNK 11990 42 11 221   0 17>Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea stabilirii indemnizatiilor reparatorii prevazute de <LLNK 12004 341 10 201   0 18>Legea nr. 341/2004,  cu modificarile si completarile ulterioare, dosarele pe baza carora au fost acordate drepturile initiale se completeaza cu documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-c).

(3)  Institutiile platitoare de indemnizatii vor transmite trimestrial la prefecturi situatia cu persoanele beneficiare.”

Art. 47. - (1) SSPR gestioneaza si actualizeaza:

a) baza de date cuprinzand beneficiarii Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si drepturile acordate in baza calitatii detinute;

b) baza de date cuprinzand beneficiarii Legii nr. 341/2004 si drepturile acordate.

(2) In situatiile in care SSPR constata ca o persoana a dobandit drepturi cu nerespectarea prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 341/2004 ori peste limitele stabilite prin aceste acte normative, sesizeaza institutiile abilitate, in vederea dispunerii masurilor necesare.

CAPITOLUL V
Dispozitii referitoare la functionarea Fundatiei „Fondul Libertatea

Art. 48. - (1) - Potrivit art. 15 din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Fundatia <<Fondul Libertatea>>, denumita in continuare fundatia, functioneaza in subordinea S.S.P.R.

(2)  Organele fundatiei sunt:

a) consiliul de administratie;

b) comisia de cenzori.

(3)       Consiliul de administratie este format din presedinte, ales de catre membrii consiliului de administratie si 5 membri, dupa cum urmeaza:

a) un reprezentant al S.S.P.R.;

b) un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

c)  un reprezentant desemnat de Comisia Parlamentara;

d) 2 reprezentanti ai structurilor asociative ale revolutionarilor, din care cel putin unu sa fie reprezentant al organizatiilor de urmasi, de raniti sau de retinuti.

(4)       Presedintele consiliului de administratie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevazuta la art. 4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa aiba studii superioare in domeniul juridic, economic sau al administratiei publice;

c)  sa aiba vechime in munca de minimum 5 ani in unul dintre domeniile prevazute la lit. b).

(5)  Reprezentantii desemnati de organizatiile revolutionarilor prevazute la alin. (3) lit. d) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa detina unul dintre titlurile prevazute la art. 3 alin. (1) sau calitatea prevazuta la art.4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) sa aiba studii superioare in domeniul juridic, economic sau al administratiei publice.

(6)  Consiliul de administratie indeplineste atributiile prevazute la art. 29 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, cu modificari prin Legea nr.246/2005.

(7)  Veniturile <<Fondului Libertatea>> se constituie din veniturile prevazute la art. 1 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990 privind infiintarea <<Fondului Libertatea>>, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si din veniturile prevazute la art. 46 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000, cu modificari prin Legea nr.246/2005.

(8)  Proiectele de hotarari ale Guvernului, prin care se stabileste repartizarea pe categorii de cheltuieli a veniturilor <<Fondului Libertatea>>, potrivit art. 2 alin. (2) din Decretul-lege nr. 124/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, se elaboreaza si se initiaza de catre S.S.P.R..

Art. 49 -  (1)  In cazul in care, pe baza unor elemente de noutate, constatate din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, reiese faptul ca noile tipuri de certificate au fost eliberate unor persoane care nu indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile  ulterioare,  sau de prezentele norme metodologice, S.S.P.R. va proceda la anularea certificatelor respective si va propune presedintelui Romaniei retragerea titlurilor atribuite in baza acestora.

(2)  Analiza elementelor de noutate si decizia cu privire la anularea certificatelor sunt de competenta comisiei prevazute la art. 13, pana la expirarea termenului de preschimbare a certificatelor, iar dupa acest termen competenta revine  unei comisii formata  din angajati ai S.S.P.R. numiti prin ordin al secretarului de stat.

(3)       - Anularea certificatelor si inaintarea propunerii de retragere a titlurilor se face de catre S.S.P.R., cu avizul Comisiei Parlamentare.

(4)       - Comisia prevazuta la art. 13 sau, dupa caz, comisia constituita conform alin.(2) are obligatia ca, in termen de 10 zile de la anularea certificatului si retragerea titlului atribuit in baza acestuia, sa comunice acest fapt platitorului de drepturi.”

 

ART. II. - Consiliile locale vor prevedea in buget sumele necesare aducerii la indeplinire a propunerilor formulate de organizatiile revolutionarilor sau de Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Ministerul Culturii si Cultelor, astfel incat, in termen de 5 ani de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari in orasele  declarate martir, in care nu au fost construite pana in prezent astfel de monumente sa fie   construite monumente dedicate eternizarii memoriei eroilor cazuti in lupta pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989.

ART. III. - Componenta nominala a consiliului de administratie prevazut la art. 48, din  Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1412/2004, cu modificarile ulterioare, se aproba prin ordin al secretarului de stat al S.S.P.R., in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

ART.IV. – (1) Persoanele care fac parte din comisia prevazuta la art.13 din Normele metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr.341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1412/2004, cu modificarile ulterioare, beneficiaza pe perioada desfasurarii activitatii in cadrul acesteia de o indemnizatie lunara in cuantumul unui salariu mediu brut utulizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata.

(2)  Indemnizatia prevazuta la alin. (1) pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in cadrul comisiei se suparta din bugetul Secretariatului de Stat pentru Probremele Revolutionarilor din Decembrie 1989.

PRIM – MINISTRU

CALIN POPESCU - TARICEANU

Contrasemneaza:

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor

din Decembrie 1989

           Petrisor Morar,

         Secretar de stat

 

Ministrul administratiei si internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul apararii,

Ioan Ion

Secretar de stat

            Ministrul sanatatii publice

            Gheorghe Eugen Nicolaescu

                Ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei

            Gheorghe Barbu

 

Ministrul finantelor publice

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu

p. Ministrul justitiei

Ion Codescu

Secretar de stat

Bucuresti, 29 noiembrie 2006

Nr. 1.707